Ο χώρος μας

Το σχολείο μας διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις για την άνετη και ξεκούραστη διαδικασία της διδασκαλίας των μαθητών μας. Η επιτυχία του βασίζεται στην άρτια δομή και οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας και της παρακολούθησης της προόδου των μαθητών. Αναπόσπαστο μέρος αυτής της επιτυχίας αποτελεί το καταρτισμένο και έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας.