Δομή & Οργάνωση

Το σχολείο μας παρέχει συνεχή ενημέρωση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μέσα από ενημερωτικές ομιλίες στην αρχή του σχολικού έτους (Junior Classes), την παράδοση φύλλων αξιολόγησης και ελέγχων προόδου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, προφορική ή και τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων όποτε οι ίδιοι επιθυμούν ή κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες. Προτεραιότητα μας αποτελεί η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και την ομαλή σχολική ζωή των μαθητών.

Οι καθηγήτριες ενημερώνουν το προφίλ του κάθε μαθητή καθημερινά (απουσίες, σχολικές εργασίες, επιδόσεις σε tests), παρατηρούν την συμπεριφορά και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει. Σε εβδομαδιαία βάση ενημερώνουν την υπεύθυνη σπουδών κι έτσι υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και παρακολούθηση της προόδου των παιδιών.

Συνεχής ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων μέσω ενημερωτικών ομιλιών.

Παράδοση φύλλων αξιολόγησης και ελέγχων προόδου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Καθημερινή ενημέρωση προφίλ μαθητών από τους καθηγητές.

Συνεχής ανατροφοδότηση και παρακολούθηση της προόδου των παιδιών.

Κλείστε ένα ραντεβού για να δείτε από κοντά τον χώρο μας και να μας γνωρίσετε.