Πιστοποίηση

Υπεύθυνη προετοιμασία και συμμετοχή σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες εξετάσεις. Συνεχίζουμε να οδηγούμε τους μαθητές μας στην ολοκλήρωση των σπουδών τους με απόκτηση πτυχίων: Cambridge, Michigan, LRN, TOEIC, Able (επίπεδα B2, C1, C2).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχουμε την ευχάριστη διάθεση να σας δώσουμε απαντήσεις και να σας λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τα πτυχία και τους εξεταστικούς φορείς.